•  Сайтът е в процес на изграждане     •  Сайтът е в процес на изграждане     •  Сайтът е в процес на изграждане 

За Хелиос-Металург ООД

„Хелиос-Металург“ ООД е новосъздадено дружество, което се явява продължител на дейността на СД „Хелиос“ в областта на производството и търговията с черни метали, което през 2006 г. се преструктурира в две самостоятелни дружества.

На 27 януари 2007 г. „Хелиос-Металург“ ООД официално откри в Пловдив модерен завод за производство на арматурна стомана. Това е първото в страната металургично предприятие, изградено изцяло с частни капитали. То се явява четвърто по големина в България след трите металургични гиганта: „Кремиковци“ - София, „Стомана“ - Перник, и „Промет“ - Дебелт.

Предприятието е изградено на територията на бившия Домостроителен комбинат в Източната индустриална зона на Пловдив. Той е специализиран в производството на армировъчна стомана - периодичен профил, клас А III, с диаметри от 12 до 28 мм. Строителният продукт, предназначен за армировка на стоманобетонни конструкции, притежава сертификат за съответствие, издаден от „Булгарконтрола“ съгласно НСИОССП и изискванията на БДС EN 10080:2005; БДС 4758 - 84.
Заводът е в процес на сертифициране по ISO 9001:2000.

Дейността на „Хелиос-Металург“ включва също преработка на армировъчната стомана в арматурна заготовка.

Стремежът към постигане на европейско качество на произвежданата продукция намира израз в позицията на „Хелиос-Металург“ за необходимостта от лицензиране на производителите на арматурна заготовка с цел гарантиране на качеството на крайния продукт.

Наред с производствената си програма дружеството развива и активна търговска дейност, която включва широка номеклатура от метални изделия за строителния бранш.


Сертификати

За да прегледате сертификатите ви е необходима програма за PDF файлове. Ако нямате такава, можете да изтеглите безплатно официалната версия на  Adobe Reader от тук  

  Сертификат № 009-НСИСОССП-091 за съответствие на строителен продукт - горещовалцувана стомана за армиране B500B, съгласно БДС 9252:2007.
  Сертификат № 75 100 40654 за Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000 - издаден от ТЮФ Рейнланд България.
  Сертификати за съответствие на изделия от стомана за армиране:
  база Пловдив, сертификат № 009 – НСИСОССП – 053, издаден от НСЛ„ Инфраструктура” ЕООД
  база София, сертификат № 009 – НСИСОССП – 066, издаден от НСЛ„ Инфраструктура” ЕООД
  база Бургас, сертификат № 009 – НСИСОССП – 065, издаден от НСЛ„ Инфраструктура” ЕООД