•  Сайтът е в процес на изграждане     •  Сайтът е в процес на изграждане     •  Сайтът е в процес на изграждане 

Пълна гама Стомани НА СКЛАД:

 • Армировъчна стомана – Периодичен профил (клас А ІІІ) от № 8 до № 40
 • Бетонни стомани – Ф (клас А І) от 6,5 до 10 мм
 • Ел. заварени, армировъчни мрежи
 • Конструкционни профили, съгласно EN 10025 – IPE, HEA, HEB, IPN, UPN
 • ГВ профили – шини, винкели, квадрати, уайзени
 • Конструкционни профилни тръби – квадратно и правоъгълно сечение, размери над 120 мм
 • Водо-газопроводни тръби
 • ГВ и СВ ламарини – лист; рулон
 • Пирони и др.

Стомани и изделия, произвеждани от
първия металургичен завод ХЕЛИОС МЕТАЛУРГ:

 • Армировъчна стомана – Периодичен профил (клас А ІІІ), диаметри
  12 ÷ 28 мм
 • Арматурна заготовка, пълна комплектация (клас А І и А ІІІ), съгласно
  спецификация на клиента, независимо от степента на сложност

 

С доставка до всяка точка на страната...