•  Сайтът е в процес на изграждане     •  Сайтът е в процес на изграждане     •  Сайтът е в процес на изграждане 

Производство / Бази

Дейността на „Хелиос Металург” ООД на територията на РБългария е организирана в градовете:
ПловдивСофияБургасСвищовГоце Делчев

 

ПЛОВДИВ

Металургичен завод / стан за горещо валцоване на армировъчна стомана -периодичен профил, диаметри от 10 до 28 мм., с годишен капацитет 140 000 тона. Продукцията е оценена от Българските държавни органи / „Булгарконтрола” ЕАД съгласно НСИОССП и БДС EN 10080 със Сертификат № 010 – НСИОССП – 542 от 18 септември 2006 г. „Хелиос Металург” е първият металургичен завод изграден изцяло с частни капитали. Основно предимство е гъвкавостта на производствения процес – в рамките на мах. 2 часа може да се извърши смяна на производството от един диаметър на друг.

Арматурен двор за преработка на армировъчна стомана – пълна комплектация, независимо от сложността, съгласно проектна документация. Месечен капацитет 2 000 тона готов продукт. Възможностти за доставка до обект до всяка една точка на страната. Оборудването е от водещи европейски фирми.

Склад метали с постоянна наличност от 10 000 тона.

 

СОФИЯ

Арматурен двор за преработка на армировъчна стомана – периодичен профил/ клас А ІІІ и бетонно желязо/ клас А 1, съгласно проектна документация. Месечен капацитет 1 500 тона готов продукт. Възможностти за доставка до обект до всяка една точка на страната. Машинен парк с европейско качество в съчетание с електронна обработка, етикиране и пакетаж на поръчките, постоянни наличности и професионално отношение на екипа служители и работници, задоволяват всекидневните потребности на значителен брой строителни фирми в София и региона.

Склад метали с постояненна наличност от 6 000 тона.

 

БУРГАС

Арматурен двор с капацитет 600т месечно.

Склад метали с постоянна наличност над 6 000 т метал / пристанище и база/.

 

СВИЩОВ

Склад метали с капицитен 5 000 т метал.

 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Склад метали с капицитен 600 т метал.

Магазин за строителни материали.